Maatschappelijke betrokkenheid

<p style="text-align:justify;">Dieren spelen een steeds belangrijkere rol in ons leven, en dit brengt mondiale uitdagingen met zich mee. Wij willen onze klanten in staat stellen om met deze uitdagingen om te gaan. Daarom vinden we het belangrijk om, in samenwerking met onze klanten, de bewustwording rondom mondiale voedselzekerheid te vergroten, de bijzondere band tussen mens en dier in het zonnetje te zetten en te ondersteunen, en belangeloos ons in te zetten voor onze omgeving.</p> ## Aandacht vragen voor mondiale voedselzekerheid <p style="text-align:justify;">In 2050 zal de wereldbevolking naar verwachting zijn toegenomen tot meer dan 9 miljard mensen. Deskundigen schatten dat er dan wereldwijd 70 procent meer voedsel geproduceerd zal moeten worden om aan de toegenomen vraag te kunnen voldoen. Door de groeiende bevolking zal echter niet alleen een grotere hoeveelheid voedsel nodig zijn, maar zal ook de vraag naar betere, kwalitatief hoogwaardigere voedingsmiddelen als vlees, vis, melk en eieren stijgen, aangezien de middenklasse met circa 3 miljard mensen zal toenemen.</p> <p style="text-align:justify;">Er zal dus met minder hulpbronnen meer voedsel geproduceerd moeten worden. Om dat mogelijk te maken moeten we veehouders stimuleren om duurzame keuzes te maken die hun bedrijf ten goede zullen komen. Zij zijn immers degenen die ons voedsel produceren. Daarnaast moeten we consumenten helpen om voedingsmiddelen te kiezen die hun gezondheid ten goede komen. We moeten ervoor zorgen dat er hoogwaardige voedingsmiddelen met voldoende voedingswaarde beschikbaar zijn voor het voeden van onze kinderen en het bevorderen van de gezondheid en ontwikkeling. Ook moeten we zorgen voor een internationale infrastructuur waarmee we voedingsmiddelen terecht kunnen laten komen bij degenen die ze hard nodig hebben, waar ook ter wereld.</p> <p style="text-align:justify;">Onze initiatieven:</p> - <p style="text-align:justify;">In 100 gemeenschappen een einde maken aan honger en de voedselzekerheid verbeteren, onder meer door in het Verenigd Koninkrijk via FareShare samen te werken met liefdadigheidsinstellingen die voedselverspilling en voedselarmoede bestrijden.</p> - <p style="text-align:justify;">De komende jaren 100.000 gezinnen vrij van honger krijgen, via samenwerkingsprojecten met [Heifer International](https://www.heifer.org/partners/partner-highlights/elanco/index.html "Heifer International") in Azië en Afrika en door steun te verlenen aan het project [East Africa Dairy Development](https://www.heifer.org/about-heifer/press/press-releases/2015/elanco-supports-east-africa-dairy-development-project-with-15-million-matching-challenge-.html "East Africa Dairy Development").</p> - <p style="text-align:justify;">Aandacht vragen voor de steeds moeilijker te realiseren voedselzekerheid en daar samen met anderen oplossingen voor proberen te ontwikkelen in het kader van [ENOUGH](https://www.enoughmovement.com/ "ENOUGH"), een mondiale gemeenschap die er door middel van samenwerking voor wil zorgen dat iedereen kan beschikken over betaalbaar voedsel met voldoende voedingswaarde, zowel nu als in de toekomst.</p> ## De band tussen mens en dier in het zonnetje zetten en ondersteuning van dierenartsen <p style="text-align:justify;">Huisdieren spelen een belangrijke rol in ons leven. Ze zijn een bron van vreugde, bevorderen ons verantwoordelijkheidsgevoel en zijn onze trouwe maatjes. De oplossingen van Elanco stellen dierenartsen in staat om de gezondheid, levensduur en kwaliteit van leven van huisdieren te verbeteren. Elanco steunt, naast vergelijkbare andere organisaties in verschillende landen, de non-profitorganisatie [Stichting Assistentiehond Nederland](http://assistentiehond.com/ "Stichting Assistentiehond Nederland"), die hulphonden opleidt en onderbrengt bij mensen die de hulp van deze dieren goed kunnen gebruiken. Samen maken we het mogelijk dat mensen met een zorgvraag zich onafhankelijker, zelfverzekerder en gelukkiger gaan voelen.</p> ## Ondersteuning van mondiale duurzaamheid op milieugebied <p style="text-align:justify;">Wat goed is voor het milieu, is ook goed voor consumenten, veehouders en dieren. We staan voor de uitdaging om tegen 2050 een wereldbevolking van ruim 9 miljard mensen van eten te voorzien. Hierdoor zullen we met minder hulpbronnen meer voedsel moeten gaan produceren. Wij zijn ervan overtuigd dat technologische ontwikkelingen en innovatieve productiemethoden de voedselproductie efficiënter kunnen laten verlopen. Betere efficiëntie maakt het mogelijk om meer mensen van de nodige voedingsstoffen te voorzien zonder dat daar extra land, voer en andere hulpbronnen voor nodig zijn. De toepassing van innovatieve productiemethoden in de melkveehouderijsector zou bijvoorbeeld een landbouwgrondbesparing van ruim 1,6 miljoen vierkante kilometer en een jaarlijkse waterbesparing van ruim 2,34 miljoen kubieke kilometer kunnen opleveren bij een melkproductie waarmee nog steeds voorzien zou kunnen worden in de dagelijkse behoefte van de wereldbevolking. De [eiersector](https://www.enoughmovement.com/learn/innovation/The-Egg-Production-Reality "eiersector") biedt vergelijkbare mogelijkheden: door leghennen in staat te stellen slechts 1 ei per jaar extra te produceren, zouden we een besparing kunnen realiseren van 102 miljard kilo aan voer, 282 miljard liter aan water en 26,3 miljoen hectare aan land. Duurzaamheid creëert en behoudt de omstandigheden waarbij mens en natuur in harmonie kunnen bestaan. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met de beschikbare hulpbronnen en om ervoor te zorgen dat de volgende generatie kan genieten van een schonere wereld en een rooskleurigere toekomst.</p> ## Medewerkers wereldwijd die via vrijwilligerswerk iets terugdoen voor de maatschappij <p style="text-align:justify;">We hebben als doel gesteld om tussen 2014 en 2020 200.000 uren aan vrijwilligerswerk te besteden aan goede doelen. Elk jaar organiseert Elanco de zogenaamde "Global Day of Service". Op deze dag doen onze medewerkers een hele dag vrijwilligerswerk in de gemeenschappen waarbinnen ze actief zijn. Dit initiatief behoort wereldwijd gezien tot de grootschaligste door bedrijven georganiseerde vrijwilligersdagen. Verspreid over meer dan 90 landen sluiten de Elanco-medewerkers zich op deze dag aan bij lokale partners en buurtinitiatieven, om zich in te zetten voor uiteenlopende projecten. Of we nu de straten in de stad een opknapbeurt geven, meehelpen bij voedselinzamelingsacties, huizen helpen bouwen voor gezinnen die hulp nodig hebben of een dag meedraaien in het plaatselijke dierenasiel, we steken hoe dan ook graag onze handen uit de mouwen voor de buurt waarin we werken, wonen en onze vrije tijd doorbrengen. Bovendien kunnen onze medewerkers per kwartaal een halve dag betaald verlof opnemen om zich in hun eigen buurt in te zetten voor een goed doel dat ze nauw aan het hart ligt.</p>