Welkom op de website van Elanco Animal Health

<p style="text-align:justify;">Gezonde dieren spelen een cruciale rol in de welvarendheid van mensen en onze planeet. Elanco werkt aan innovatieve oplossingen die bijdragen aan gezondere dieren en uiteindelijk gezondere mensen en een gezonder milieu. Wij geloven dat gezonde dieren de sleutel bieden tot een oplossing van onze wereldwijde uitdagingen op het gebied van gezondheidszorg, voedselzekerheid en duurzaamheid. Blijven innoveren is noodzakelijk om geneesmiddelen voor dieren en ook middelen voor de dierlijke productie steeds verder te verbeteren. </p> <p style="text-align:justify;">Verantwoord gebruik van antibiotica vraagt inzet van alle betrokken partijen in de diergezondheid. Niet alleen om het totaalverbruik van antibiotica te verminderen, maar nog belangrijker: om een verantwoord gebruik van antibiotica te stimuleren. Antimicrobiële resistenties bedreigen immers de effectiviteit van belangrijke geneesmiddelen die noodzakelijk zijn voor de humane- en diergezondheid. Enkele jaren geleden startte Elanco reeds een achtpuntenplan op om antimicrobiële resistentie tegen te gaan. Met dit plan streven wij enerzijds naar meer terughoudendheid bij het voorschrijven en het gebruik van de shared-class antibiotica (inzetbaar voor mens én dier), en anderzijds naar de ontwikkeling van nieuwe “animal only” antibiotica – antibiotica die alleen bij dieren gebruikt worden en niet bij mensen - en andere alternatieven zoals enzymen en vaccins. </p> <p style="text-align:justify;">“One Health” is voor mij het principe waarin gezonde dieren, gezonde mensen en een gezonde leefomgeving in balans zijn met elkaar. Een goede dierverzorging, binnen een gezonde en duurzame leefomgeving, resulteert in minder ziektes van de veestapel en een efficiëntere productie van melk, vlees, vis of eieren. Anderzijds leidt het tot sterkere huisdieren die een langer en kwaliteitsvoller leven leiden. Dit is evenzeer van belang voor de humane gezondheid.</p> <p style="text-align:justify;">Elanco behoort tot de top 4 van de grootste Animal Health bedrijven ter wereld. We zijn onlangs een nieuwe weg ingegaan als zelfstandig beursgenoteerd bedrijf. Als onafhankelijk bedrijf biedt dit ons de kans om puur te investeren in de gezondheid van dieren.</p> <p style="text-align:justify;">Ons team werkt elke dag met passie en inzet om zoveel mogelijk waarde te creëren voor diereigenaren en veehouders, en hun welzijns-en gezondheidsbewakers, de dierenartsen en veevoederbedrijven. Dit doen we vanuit onze visie ‘voeding en gezelschap verrijken het leven’.</p> <p style="text-align:justify;">Wil je meer weten over Elanco? Neem gerust contact met ons op!</p> Met vriendelijke groet, Eddy Thomas Regional Director BENENO SASSA, Elanco Animal Health